Vzdělávací
koncept

Připravujeme pro vás texty o naší vzdělávací koncepci.
 
Více se můžete dozvědět níže, v sekci FAQ – Často kladené dotazy.
 
Máte-li jiný dotaz, neváhejte se na nás obrátit!

Školné

Školné pro rok 2022/23 činí 4 000 Kč/měsíc.

Školné pro rok 2023/24 činí 4 500 Kč/měsíc.

FAQ

Často kladené dotazy

Naše základní škola oficiálně zahájila svou činnost v září 2022.  Otevřeli jsme dvě skupiny, tzv. trojročí pro žáky od 1. – 7. ročníku, s celkovým počtem 21 zapsaných dětí. 

Najdete nás v samotném srdci krásné Telče v pronajatých prostorách  Univerzitního centra Masarykovy univerzity, adresa: Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč. V budově nás hledejte v 2. patře vlevo (za zasklenými dveřmi). 

Jsme oficiální základní škola zapsaná v rejstříku MŠMT.

Vyučování probíhá ve věkově heterogenních (smíšených) malých skupinách.  

Pro dobrý start dne začínáme vyučování až v 8:30 hodin. Dopoledne probíhá výuka v rámci uceleného bloku (tzv. bloková výuka), po obědě jsou pak jednotlivé vyučovací hodiny kratší.  

V provozu je také školní družina, která je pro naše žáky bezplatná. 

Na naší škole se neznámkuje. Používáme formativní  (slovní) hodnocení, které je i na vysvědčení. V rámci slovního hodnocení je každé dítě porovnáváno se sebou samým, s tím, co zvládlo, co se naučilo. Slovy jsou formulovány individuální pokroky či nedostatky žáků. Postupně vedeme žáky k sebereflexi a hodnocení svého vlastního pokroku, což je také součást hodnocení. 

Naše děti začínají s výukou angličtiny již v prvním ročníku, a to jak v rámci samostatné hodiny, tak ve spojení s výtvarnou výchovou.

Druhý cizí jazyk bude od školního roku 2023/24 španělština, která bude povinná pro starší žáky (od 8. ročníku). 

Pro zájemce je možnost navštěvovat volnočasový kroužek španělštiny, kroužky dalších jazyků budeme postupně nabízet dle možností. 

Škola je provozována jako školská právnická osoba, jejímž jedním ze zdrojů příjmů je školné. Pro nové zájemce od školního roku 2023/2024 je školné stanoveno na 4.500 Kč za měsíc. Platí se deset měsíců školního roku, pro druhého (a dalšího) sourozence je sleva. 

Školné obsahuje:

  • moderní a přívětivé vzdělávání, respektující přístup
  • pracovní sešity, atraktivní výukové materiály a rozmanité pomůcky
  • ranní i odpolední družinu
  • školního psychologa
  • další vybavení školy vytvářející kvalitní edukativní prostředí

Školné neobsahuje stravné, dlouhodobější pobyty (školy v přírodě, lyžařský výcvik, zahraniční výjezdy apod.), aktivity nad rámec Školního vzdělávacího programu, kroužky. 

Škola nemá vlastní jídelnu-výdejnu, obědy jsou pro zájemce zajištěny v externí školní jídelně, kam žáci každý den dochází. Cenu za oběd v plné výši hradí rodiče. Bohužel aktuálně nejsme schopni zajistit obědy pro žáky se speciálními dietními požadavky.u

Ano, je to možné. Vzhledem k tomu, že je pro nás prioritní úzká spolupráce rodiny a školy, po předchozí domluvě nabízíme individuální prohlídky školy s možností návštěvy výuky. V případě zájmu o přestup žáka u nás budoucí žák absolvuje zkušební týden, který pak společně zhodnotíme v modelu vedení školy – žák – rodiče.

Jsme také otevření spolupráci s pedagogy a studenty pedagogiky. Kontaktujte nás a domluvíme se individuálně podle aktuálních možností. 

Pro širší veřejnost pak nabízíme nahlédnout k nám do školy během Dne otevřených dveří (sledujte aktuality nebo naše  sociální sítě). 

Náš tým

Jana Kindlová

ředitelka školy, školní psycholožka

Jana pořád vymýšlí něco nového. Studovala psychologii a jazyky, pracovala jako psycholožka ve školství a je dlouholetou lektorkou zážitkové angličtiny pro dospělé s aktuálním zaměřením na učitele a jazykové profesionály.

Mimo to si ale vyzkoušela i mnoho dalších rolí v různých projektech. Je věčná studentka a má velký záběr zájmů, které pak ráda různě propojuje a aplikuje.

Zajímá se o školství a pedagogiku obecně, a dává jí velký smysl věci posouvat dál. Často jí dělá problém odpočívat, což se stále učí. Nemá ráda kutění a rychlou jízdu v autě. Miluje výběrovou kávu, tlusté knihy, jógu, severní část Anglie a čas strávený na své přírodní zahradě. 

Bára Křížová

ekonomka školy

Spolu s Lucií Váchovou založila Vážku.

Profesí ekonomka. Dělá kalkulace, navrhuje rozpočty, hlídá výdaje a vůbec všechno, co se ve Vážce točí kolem peněz.

Miluje procházky, filtrovanou kávu a koupání v přírodě za každého počasí. Baví ji pestrost života a kouzlo okamžiku.

Martina Petříková

nepostradatelná administrativní podpora

Na textu pilně pracujeme. 

Zdeněk Buček

průvodce, třídní 1. dvojročí

Text připravujeme, stay tuned. 

Jan Převor

průvodce, třídní 2. trojročí

Honza je živočich. Nadprůměrně inteligentní primát. Člověk. Muž. Idealista a snílek. A snad se dá říct, že muž víry. Stále věří v děti. A také v to, že planeta Země je dobré místo k životu. Má rád přírodu a poznávání. Rád se učí nové věci a tak je tu – při vzlétání Vážky – zdá se, na správném místě. 

„Chci být učitel, který vytváří a udržuje vztahy s dětmi založené na vzájemné důvěře, vytváří podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektuje svou práci s oporou o důkazy. Tak, aby se každý mohl rozvinout na svůj maximální potenciál. Aby zažíval zaslouženou radost z poznávání. “

Tereza Svobodová

průvodkyně, třídní 3. trojročí

Tereza, původní profesí architektka, provází žáky matematikou a fyzikou. 

„Mým úkolem je pozvat děti do světa matematiky, logického myšlení, do světa geometrických tvarů a poznání. Matematika může být velmi zajímavá, pestrá a zábavná. Snažím se, aby ji tak vnímaly i děti.“ 

Tereza je ve škole také nenahraditelná organizátorka různých školních akcí. Je to máma 2 budoucích žákyň ZŠ Vážka, má ráda kávu, legraci a fair play.

Petr Jindra

průvodce

text o Petrovi se připravuje

Markéta Musilová

průvodkyně

Markéta je lektorka dětské jógy, asistentka pedagoga. Má zkušenosti s vedením skupiny “domškoláků” a tvořením projektů do výuky, což ji přivedlo do Vážky. 

Miluje pohyb a pozorování toho, co se skrze pohyb děje v těle. Ráda čte, píše a ve Vážce provází žáky pohybem, naukou o zdraví a českým jazykem. 

 

„Jsem máma dvou dětí, se kterými rostu a učím se.”

Hana Turnbull

průvodkyně - výuka angličtiny

Hanka žila 19 let v Anglii a poté Skotsku, kde studovala Open University a další kurzy jako ‘Natural Parenting’ (Přírodní rodičovství), ‘Children and Spirituality’ (Děti a Spiritualita) a ‘Family Couching’ (Rodinný průvodce). 

V roce 2021 se s celou rodinou přestěhovali do Čech. Hanka je průvodkyní v 1. trojročí. Vzdělává se v Hejného matematice a nastoupila do kurzu „Začni učit“.

„Téma děti a jejich blahobyt nadále zůstává jednou ze zásadních priorit mého života. Proto mě naplňuje být součástí této krásné školy, kde respekt a kreativita je v popředí vzdělávání.”

Petra Valenzuela

průvodce - výuka španělštiny

Petra studovala na střední umělecké škole v Brně. Dvanáct let strávila v Německu, kde vystudovala Rwth-Aachen (obor němčina, španělština, sociologie) a v rámci studia byla půl roku na univerzitě v Almeríi ve Španělsku. Její manžel pochází z Chile, takže španělsky mluví i doma a svou lásku k jazykům tak rozvíjí každým okamžikem. 

„Baví mě děti, baví mě učit děti a něco zajímavého jim předat. Za důležité v hodinách považuji pohodovou atmosféru a bezpečný prostor pro získání nových vědomostí. Mám radost, když vidím děti, které se do školy těší.”

Jan Pilarčík

průvodce

Jan vystudoval Zdravotně sociální fakultu JU, a poté léčebnou pedagogiku a sociálně uměleckou terapii na akademii Tabor v Praze. Žil a pracoval 4 roky ve Švýcarsku v různých vzdělávacích antroposofickych komunitách. Od studií vedl klub afrických rytmů při DDM v Českých Budějovicích a hrál ve dvou kapelách. 

Hraje na kytaru, djembe, flétnu a má rád, když mají věci svůj rytmus. Ve Vážce působí jako externista na hudební a dramatickou výchovu, žáky provází v půlročních divadelních projektech.

Lucie Váchová

průvodkyně - předmět Kruh (Council), intervize týmu

Spolu s Bárou založila Vážku a spolek Na Větvi.

Je tanečně pohybová terapeutka, koučka, facilitátorka poradních kruhů a lektorka trauma respektujícího přístupu pro pedagogy a sociální pracovníky. 

Ve Vážce facilituje intervize týmu a je přítomná ve chvílích, kdy je třeba věci vidět z jiného úhlu pohledu. Stejnou zkušenost předává žákům 1. i 2. trojročí při výukovém bloku poradního kruhu. Jeden den v týdnu vede družinu, kde ráda nechává prostor pro autentický pohyb, reflexi a integraci.

„Miluju otevřenost, upřímnost a inovace. Baví mě dělat věci jinak, ale vždy se záměrem tvořit prostor, kde se každý může cítit sám sebou.”

Kateřina Daňhelová

asistentka pedagoga, družinářka

text o Katce připravujeme

Martina Tobolková

družinářka

Snažím se dětem zpříjemnit čas po vyučování. S respektem k jejich potřebám a náladě. Společně tvoříme a udržujeme prostor kolem nás. Jsem máma tří dětí. S mužem máme ekologické hospodářství a chováme ovce.